کارشناس رسمی

رسیدگی به اختلاف، داوری، مشاوره، تنظیم قرارداها و ارزیابی و ارزش گذاری دارایی های مشهود و نامشهود انفورماتیکی براساس در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی و یا محاکم قضایی

 
سرکنسول افتخاری نپال

با تصمیم دولت جمهوری فدرال دمکراتیک نپال و موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۱ کنسولگری افتخاری ن‍پال در تهران فعالیت کنسولی خود را آغاز نموده است

 
 مشاور فن آوری اطلاعات

 بیش از سه دهه فعالیت مستقیم و مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارایه خدمات مشاوره به دهها  سازمان و بانک در کشور، تجربه شایان توجهی در حوزه های مرتبط به دست داده است  

 

 Work Experiences

پرونده های دادگاهی

Court Cases

مشاوره فن آوری اطلاعات

IT Consulting

 بانکداری الکترونیکی

E-Banking

ارزش گذاری

Valuation


 

The rapid movement of human societies in the use of information technology and communication and also the emergence of cyberspace have increasingly influenced relationships and social structures, resulting in the formation of new and virtual structures. Structures that have their own concepts and rules. Therefore, the necessity of familiarity with the use of this environment , which today is the key to success, strongly reminds us of the need to increase the level of personal and organizational knowledge and the use of consultants and experts.


حرکت پرشتاب جوامع بشری در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری فضای مجازی موجب تحت تاثیر قرارگرفتن روز افزون روابط و ساختارهای اجتماعی و درنتیجه شکل گیری ساختارهای جدید و مجازی گردیده است. ساختارهایی که از مفاهیم و قوانین خاص خود برخوردارند، لذا ضرورت آشنایی، بکارگیری این فضا که امروز استفاده از آن رمز موفقیت محسوب می‌گردد، بطور جدی لزوم افزایش سطح دانش فردی و سازمانی و استفاده از مشاورین و متخصصین مربوطه را یادآور می‌سازد

 

تهران ، خیابان قائم مقام فرهانی پایین تر از خیابان مطهری ، خیابان ۲۶ام پلاک ۱۰ واحد ۱۷

تلفن: ۸۸۸۲۱۰۲۶  -  فکس: ۸۸۸۲۵۴۱۳

info@shantiaee.com : پست الکترونیکی

Suit #17 , No 10 , 26th Street, Qaem Maqam-e-Farahani, Tehran 1586985911-IRAN

Tel: +982188821026  -  Fax: +982188825413

© Copyright 2020 Shahram Shantiaee