فعالیت و تخصص در حوزه بانکداری دیجیتال  و رسیدگی به بیش از ۴۰۰۰ پرونده مرتبط

برآورد هزینه‌های تولید، توسعه، پشتیبانی و نگهداری سامانه‌های بانکداری متمرکز

برآورد بهای مدل‌های اجاره مراکز داده بانکی

برآورد بهای مدل‌های بکارگیری پایانه‌ها و تجهزیات فروشگاهی

برآورد بهای هزینه حق استفاده (لایسنس) سامانه‌ها/ پلتفورم‌های نرم افزاری بانکی

برآورد بها / حق استفاده از سویچ‌های بانکی

برآورد بهای زیرسامانه‌های و سرویس‌های نرم افزاری مرتبط با بانکداری متمرکز

صحت سنجی و کشف قیمت انواع تجهیزات بانکداری دیجیتال

برآورد بهای خدمات توسع، پشتیبانی و نگهداری انواع سامانه‌های نرم افزاری / سخت افزاری بانکی

برآورد ارزش دارایی‌های نامشهود در حوزه بانکداری الکترونیکی شامل کاربران و سامانه‌ها

برآورد بهای تجهیزات سخت افزاریِ مراکز داده، شبکه‌های ارتباطی و تجهیزات خاص در حوزه بانکداری الکترونیکی
© Copyright 2020 Shahram Shantiaee