در سال ۱۳۷۸ با هدف تمرکز بر تولید سامانه‌های نرم‌افزاری خاص و صنعتی، شرکت مهندسی نظام اندیشه را پایه‌گذاری نمودم.

مسئولیت‌های سازمانی

مدیر بخش سیستم‌های صنعتی

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

بخشی از سوابق کاری در شرکت مهندسی نظام اندیشه

طراحی و تولید بسته نرم‌افزاری تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

طراحی و تولید سیستم لیتوگرافی شئ‌گرای چندگانه در صنعت چاپ پارچه

طراحی و تولید لایه نرم‌افزاری آموزش به کمک کام‍پیوتر 

طراحی و تولید بسته آموزشی مدیریت تولید

طراحی و پیاده سازی پورتال مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مدیریت پروژه سیستم مدیریت معادن شرکت سرامیک برلیان تهران

طراحی و تولید نرم‌افزار پروژه سیستم نگهداری و تعمیرات

طراحی و تولید برنامه استراتژیک فن‌آوری اطلاعات شرکت پارس شهاب

طراحی و تولید سیستم اتوماسیون اداری تحت وب و آرشیو الکترونیکی اسناد

مدیر پروژه رقومی سازی نگاتیوهای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

تهیه برنامه استراتژیک فن‌اوری اطلاعات پروژه ملی نیشکر

مدیر پروژه سیستم برنامه‌ریزی داینامیک صنایع دارویی

مدیر پروژه استقرار پورتال بانک تجارت

مدیر پروژه استقرار پورتال راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

مدیر پروژه استقرار پورتال شرکت ملی گاز ایران

مدیر پروژه طراحی و استقرار پورتال بانک اقتصاد نوین

All Rights Reserved to

Shahram Shantiaee