دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان رازی تهران

۱۳۶۰

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۶۶

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

۱۳۷۷
Shahram Shantiaee

During the study of Electrical Engineering (1985) I and two of my friends formed a company as a share holder in the field of computer named Micro Narmafzar (MNA) which grows rapidly and got famous in a few years. I was a member of the board of directors for more that 14 years before I left the company to build up another one.

The new company, named NAE, established and dedicated to a higher level of ICT services in 1999.

Court Certified Assessor of Information technology and Computer (official expert) is one of my qualifications. In this regard I am working with the courts and Judiciary departments as a certified assessor from March 2000. Many large and critical cases are done by me as an assessor in the field of ICT by now.

Following to my official expert activities, my colleagues and I formed Hamrahan law firm in 2001, in which I deploy my skills in terms of ICT law.

2010, by establishment of Parsyd company in Sydney - Australia, I spread my activities out side of Iran.

In another sector of activity, After selection of Federal Democratic Republic of NEPAL as H. Consul in Tehran and acceptance of the government of Islamic Republic of IRAN, my diplomatic activities is started in July 2011.

شهرام شنتیایی

در طول دوران تحصیل رشته مهندسی برق (۱۳۶۲) من و دو نفر از دوستان هم دانشگاهی شرکت میکرو نرم‌افزار را پایه‌گذاری نمودیم. این شرکت به سرعت در عرصه انفورماتیک کشور رشد نموده و مشهور گردید. در طول ۱۴ سال فعالیت مستمر در این شرکت علاوه بر عضویت هیئت مدیره مسئولیت‌های مدیریتی متفاوتی را بر عهده داشتم.

پ‍س از چهارده سال و با خروج از میکرونرم‌افزار، تصمیم به تاسیس شرکت دیگری با حوزه تخصصی فعالیت نرم‌افزاری و تولید راه‌کارهای خاص گرفتم. نتیجه تاسیس مهندسی نظام اندیشه در سال ۱۳۸۷ بود.

از جمله تخصص‌های من که در طول سال‌های گذشته کسب گردیده، کارشناسی رسمی دادگستری در رشته فن‌آوری اطلاعات است. به این مهم پس از طی مراحل قانونی مربوطه و ادای سوگند در سال ۱۳۷۹ نایل گردیده و به عضویت کانون کارشناسان رسمی دادگستری درآمدم.

در سال ۱۳۸۰ به اتفاق همکاران خود موسسه حقوقی همرهان را پایه‌ریزی نموده و فعالیت خود را در حوزه حقوقی - کارشناسی فن‌آوری اطلاعات توسعه دادم.

همچنین شرکت پارسید را با شرکای خود در سال ۱۳۸۹ با هدف توسعه فعالیت به خارج از مرزهای کشور، در استرالیا به ثبت رسانیده و فعالیت مستمری را در این کشور پایه‌گذاری نمودم.

در حوزه دیگر و پس از یک فرآیند ویژه، به عنوان نماینده دولت جمهوری فدرال دمکراتیک ن‍پال در ایران با سمت سرکنسول افتخاری انتخاب و رسماْ به دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی گردیدم. حاصل این انتخاب و با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، تاسیس کنسولگری در تهران و آغاز فعالیت‌های دیپلماتیک من از تیرماه ۱۳۹۰ بطور رسمی بوده است.

All Rights Reserved to

Shahram Shantiaee