کسب تجربه و دستیابی به تخصص و توانایی مدیریت و مشاوره در سطوح عالی نتیجه بیش از سی سال تلاش بی وقفه در حوزه فن آوری اطلاعات بوده است

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

بیش از چهارده سال سابقه در شرکت میکرونرم‌افزار و س‍پس در مهندسی نظام اندیشه با تمرکز بر طراحی و تولید سامانه‌های اختصاصی، سامانه‌های صنعتی و تولید راه‌کارهای تحت وب

کارشناسی دادگستری و حقوق انفورماتیک

شانزده سال فعالیت مداوم به عنوان کارشناس رسمی دادگستری، مشاور حقوق انفورماتیک و داور و رسیدگی به صدها پرونده دادگاهی و غیر دادگاهی

مشاوره مدیریت

بهره‌گیری از تخصص آکادمیک و تجربه سی‌ساله در حوزه مدیریت سیستم و فن‌آوری اطلاعات و حقوق انفورماتیک در جهت ارائه خدمات مشاوره در سطح بالای سازمان‌ها، خصوصاْ سازمان‌های فن‌آوری محور 

فعالیت‌های دیپلماتیک

طی شش سال گذشته با سمت نمایندگی دولت جمهوری فدرال دمکراتیک نپال در ایران (سر کنسول) رسماْ مسئولیت روابط فرهنگی، اجتماعی و تجاری فی‌مابین دو کشور را برعهده داشته و برنامه‌ریزی و توسعه آن را با همکاری و ارتباط با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده ام

MNA Co.

As a founder of MNA in 1985, I had diffrent duties there during a period of 14 years such as Board member, Industrial department manager, Production manager and so on.

NAE Co.

In terms of focusing on software solution development, NAE was formed by me and my colleagues in 1999.

Consultancy

Having nearly 30 years experience on ICT, System Management and related law knowledge, I am successful consultant for diffrent mid size to giant companies.  

All Rights Reserved to

Shahram Shantiaee